Mål: 1171-23

HFD 2023 not. 51

HFD 2023 not. 51

Rättsprövning av nekat bygglov inom område av riksintresse för totalförsvaret.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.