Mål: 4429--4430-22

HFD 2024 ref. 4

HFD 2024 ref. 4

En förutsättning för att ett vite enligt ett vitesföreläggande ska få dömas ut är att föreläggandet har fått laga kraft. Detta gäller även om vitesföreläggandet gäller omedelbart.

Dom i mål om utdömande av vite

En förutsättning för att ett vite enligt ett vitesförläggande ska få dömas ut är att föreläggandet har fått laga kraft. Detta gäller även om vitesföreläggandet gäller omedelbart.