Mål: 4332-23

HFD 2024 not. 1

HFD 2024 not. 1

Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätten att ta del av allmän handling.