Mål: 3312-23

HFD 2024 not. 2

HFD 2024 not. 2

De särskilda mervärdesskattebestämmelserna för resebyråer har ansetts tillämpliga på ett trafikföretags försäljning av andra trafikföretags resor. Förhandsbesked om mervärdesskatt

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.