Mål: 7435-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om uppgifter i en handling som en kommuns socialtjänst har överlämnat för översättning till ett kommunalförbund, som för medlemmarnas räkning bedriver översättningsförmedling, omfattas av socialtjänstsekretess hos kommunalförbundet (Mål nr 7435-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6296-23).