Mål: 2878-23

HFD 2024 not. 4

HFD 2024 not. 4

Fråga om vad som utgör ränteinkomster från en förvärvad portfölj av förfallna fordringar vid tillämpning av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt som kompletterar HFD 2022 not. 23.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.