Mål: 6460-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om dödförklaring

Fråga om under vilka förutsättningar en person kan dödförklaras med stöd av 1 och 4 §§ lagen (2005:130) om dödförklaring (Mål nr 6460-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5541-22).