Mål: 3702-23

HFD 2024 not. 3

HFD 2024 not. 3

Rättsprövning av beslut att tillåta inrättandet av nya farledsavsnitt i en allmän farled.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.