Mål: 5486-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt socialförsäkringsbalken till myndigheten för förnyad omprövning (Mål nr 5486-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3741-23).