Mål: 5487-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5487-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2528-23).