Mål: 5488-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november–december 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5488-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4251-23).