Mål: 128-24

HFD 2024 not. 5

HFD 2024 not. 5

Resning beviljad i ett mål där klagandens komplettering av överklagandet av förbiseende inte hade registrerats i målet innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Beslut i mål om resning

Resning.