Mål: 6840-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 6840-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2999-22).