Mål: 7465-23

HFD 2024 not. 8

HFD 2024 not. 8

Ett överklagande av en kammarrätts beslut att inte lämna ut begärda handlingar har avslagits då det inte fanns några handlingar förvarade hos kammarrätten som motsvarade begäran.

Dom i mål om rätt att ta del av handling

Rätt att ta del av handling.