Mål: 1537-23

HFD 2024 not. 10 I, II och III

HFD 2024 not. 10 I, II och III

En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt (I–III). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.