Mål: 4686-23

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.