Mål: 3530-23

HFD 2024 not. 6

HFD 2024 not. 6

En handling som en myndighet laddat upp i en molntjänst endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring har inte ansetts vara en allmän handling hos myndigheten.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.