Mål: 4588-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

Frågan om EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen (Mål nr 4588-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1128-23).