Mål: 7484-23

HFD 2024 not. 11

HFD 2024 not. 11

Fråga om bestämmelsen om sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om födelsedatum också omfattar födelseår och ålder.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.