Mål: 7674-23

HFD 2024 not. 14

HFD 2024 not. 14

Ett överklagande av en kammarrätts sekretessprövning i ett avslutat mål har avslagits på grund av att de sekretessprövade handlingarna inte längre förvarades hos domstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om en handling i ett avslutat mål hos kammarrätten kan lämnas ut.