Mål: 261-24

HFD 2024 not. 13

HFD 2024 not. 13

Sekretess för uppgifter inom verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.