Mål: 5972-23

HFD 2024 not. 15

HFD 2024 not. 15

En ansökan om resning av ett beslut att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om assistansersättning har avslagits.

Beslut i mål om resning

Resning.