Mål: 7168-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan
om socialnämnden, när den unge är omhändertagen enligt 2 § lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, med stöd av 11 § fjärde stycket
kan besluta om hur den unges umgänge med syskon ska utövas samt, under
förutsättning att socialnämnden har rätt att fatta sådana beslut, om uppgiften
kan delegeras till en anställd enligt reglerna om delegering i kommunallagen
(2017:725) (Mål nr 7168-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5677-23).