Mål: 5225-23

HFD 2024 not. 16

HFD 2024 not. 16

Begäran om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

Gallring av allmän handling. Personuppgifter.