Mål: 6703--6706-23

HFD 2024 not. 18

HFD 2024 not. 18

En ansökan om resning, som delvis grundades på ny bevisning, har avslagits då det inte bedömdes som sannolikt att utgången i kammarrätten skulle ha blivit annorlunda om domstolen tagit del av bevisningen.

Beslut i mål om resning

Resning.