Mål: 6452-23

HFD 2024 not. 19

HFD 2024 not. 19

En person som behållit sin tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttningen har vid en samlad bedömning ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige vid de i målet aktuella tidpunkterna. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.