Mål: 7435-23

HFD 2024 ref. 23

HFD 2024 ref. 23

Uppgifter i en handling som ett kommunalförbund har fått för översättning från socialtjänsten i en av medlemskommunerna har inte ansetts omfattas av socialtjänst-
sekretess hos kommunalförbundet.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Uppgifter i en handling som ett kommunalförbund har fått för översättning från socialtjänsten i en av medlemskommunerna har inte ansetts omfattas av socialtjänstsekretess hos kommunalförbundet.