Mål: 927-23

HFD 2024 not. 20

HFD 2024 not. 20

Regeringens beslut att endast pröva om det var rätt av länsstyrelsen att avvisa sökandenas överklagande av Trafikverkets underrättelse innefattar inte någon prövning av deras civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.