Mål: 7825-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande som ordningsvakt

Fråga om förutsättningarna för att återkalla ett förordnande som ordningsvakt på grund av omständigheter som är hänförliga till en nära anhörig till den förordnade (Mål nr 7825-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3902-23).