Mål: 6358-23

HFD 2024 ref. 24

HFD 2024 ref. 24

Det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare för bistånd med förvaltningen av försäkringsavtalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring eller att försäkringen ska avskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare för bistånd med förvaltningen av försäkringsavtalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring eller att försäkringen ska avskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.