Mål: 4420-23

HFD 2024 not. 21

HFD 2024 not. 21

Fråga i ett mål om laglighetsprövning om en enskild tjänsteman med stöd av delegation har rätt att överklaga ett avgörande.

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Laglighetsprövning enligt kommunallagen.