Mål: 6531-23

HFD 2024 not. 22

HFD 2024 not. 22

Fråga om en utländsk trust med svenska förmånstagare ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.