Mål: 7169-23

HFD 2024 not. 23

HFD 2024 not. 23

Fråga om ett bolags tillhandahållande av neuropsykiatriska utredningar utgör skattepliktig uthyrning av personal eller omfattas av undantag från skatteplikt för sjukvård. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.