Mål: 6546-23

HFD 2024 not. 24

HFD 2024 not. 24

Kammarrättens beslut att vägra prövningstillstånd i ett mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet har undanröjts eftersom det inte krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande. Målet visades åter till kammarrätten för ny handläggning.

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet

Tillstånd till prövning i KR; fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet. (Mål nr 6546-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1400-23).