Mål: 7463-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

Fråga om det var rätt av kammarrätten att tillämpa den milkostnadsschablon som gäller för resa med egen bil på ett utlägg för hyrbil som ett offentligt biträde haft för att inställa sig till en muntlig förhandling (Mål nr 7463-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4116-22).