Mål: 6859-23

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Ett bolag vars verksamhet består i produktutveckling av utrustning till bilar har installerat testutrustning i de anställdas förmånsbilar. Bilarna har ansetts användas i bolagets verksamhet även när de körs privat, vilket innebär att den ingående mervärdesskatt som hänför sig till driftskostnaderna för bilarna får dras av. Förhandsbesked om mervärdesskatt.