Mål: 7885-23

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En arbetsgivare som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön har ansetts tillhandahålla tjänster mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.