Mål: 644-24

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.