Mål: 1122-24

HFD 2024 not. 26

HFD 2024 not. 26

Fråga om resning på den grunden att Högsta förvaltningsdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd inte innehöll något ställningstagande till ett yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Beslut i mål om resning

Fråga om resning på den grunden att högsta förvaltningsdomstolen inför avgörande om prövningstillstånd inte tagit ställning till yrkande om inhämtande om förhandsavgörande EU-domstolen.