Mål: 6107--6109-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska ligga till grund för uttag av arbetsgivaravgifter (Mål nr 6107-6109-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 25-34-22).