Mål: 6110--6111-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska beskattas som lön eller som utdelning (Mål nr 6110-6111-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 35-36-22).