Mål: 3395-23

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

En grundläggande förutsättning för att en domstol i ett mål om rätt till omvårdnadsbidrag ska få utvidga prövningen till att även omfatta tiden efter Försäkringskassans prövning är att den utvidgade prövningen görs av den beslutande domstolen.