Mål: 6574-23

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en anställd som av sin arbetsgivare får köpa råvaror till marknadspris för att sedan tillreda dessa på obetald rast inte erhåller någon kostförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt