Henrik Jermsten

Född 1961
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2006
Ordförande på avdelning sedan 2012

Juris kandidatexamen 1991 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1991-1993 vid Norrköpings tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1996
Rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet 1996-1998
Departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet (L6) 1998-2006

Offentliga uppdrag

Expert i ett antal lagstiftningskommittéer och utredningar
Sakkunnig i Grundlagsutredningen 2004-2008
Ordförande i E-offentlighetskommittén 2008-2010
Särskild utredare i Informationshanteringsutredningen 2011-2015
Ordförande i granskningsnämnden för radio och tv 2012-2018 (vice ordförande 2007-2012)
Ordförande i nämnden för Valmyndigheten 2015-2016 (vice ordförande 2011-2015)
Särskild utredare i Förutsättningsutredningen 2015-2016
Ordförande i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté 2018-2020
Särskild utredare i Utredningen om ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet 2022-2023
Ordförande i 2023 års fri- och rättighetskommitté 

Andra uppdrag

Ordförande i den svenska styrelsen för Nordiska Administrativa Förbundet 2009-2016
Ledamot i den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena 2008-2022 (sekreterare 1997-2008)

Författarskap m.m.

Medförfattare till lagkommentarer till regeringsformen

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Henrik Jermsten
Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-06-17