Inga-Lill Askersjö

Född 1958
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2014

Juris kandidatexamen 1988 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1988-1991 vid Malmö tingsrätt
Byrådirektör vid Datainspektionen 1991-1992
Jurist vid Finansinspektionen 1996
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1997
Rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet 1997-2004
Enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning 2004-2006
Chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm 2006-2010
Lagman i Kammarrätten i Stockholm 2011-2012
Rättschef och chef för Skatteverkets rättsavdelning 2012-2014

Offentliga uppdrag

Expert i ett antal utredningar bl.a.
Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv 2000-2002

Särskild utredare i
Dataskyddsutredningen, 2016-2017,
2017 års ID-kortsutredning, 2017-2019,
Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, 2019-2020,
Utredningen om ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer, 2020-2022 och Utredningen om vissa frågor inom alkohol, tobak och närliggande områden, 2022 – 2024
Fondmarknadsutredningen 2024 -


Ordförande i Sparbankernas säkerhetskassa 2015-2018
Ledamot i Riksarkivets insynsråd 2017-2022
Ledamot av Riksgäldens styrelse, 2020-
Ordförande i Riksdagens överklagandenämnd, 2023-

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Stiftelsen Centrum för Skatterätt 2019-
Styrelseledamot i Skatterättsligt Forum Sverige AB 2020-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Inga-Lill Askersjö HFD
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2022-10-12