Inga-Lill Askersjö

Född 1958
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2014

Juris kandidatexamen 1988 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1988-1991 vid Malmö tingsrätt
Byrådirektör vid Datainspektionen 1991-1992
Jurist vid Finansinspektionen 1996
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1997
Rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet 1997-2004
Enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning 2004-2006
Chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm 2006-2010
Lagman i Kammarrätten i Stockholm 2011-2012
Rättschef och chef för Skatteverkets rättsavdelning 2012-2014

Offentliga uppdrag

Expert i ett antal utredningar bl.a.
Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv 2000-2002
Ordförande i Sparbankernas säkerhetskassa 2015-2018
Särskild utredare, Dataskyddsutredningen, 2016-2017
Ledamot i Riksarkivets insynsråd 2017-
Särskild utredare, 2017 års ID-kortsutredning, 2017-2019
Särskild utredare, Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, 2019-2020
Ledamot av Riksgäldens styrelse, 2020-
Särskild utredare, Utredningen om ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer, 2020-2022

Andra uppdrag

Ledamot av Skattenytts redaktionskommitté 2015-
Styrelseledamot i Stiftelsen Centrum för Skatterätt 2019-
Styrelseledamot i Skatterättsligt Forum Sverige AB 2020-

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Inga-Lill Askersjö HFDFoto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2019-09-10