Kristina Ståhl

Född 1963
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2008

Juris kandidatexamen 1988 vid Uppsala universitet
Juris doktor 1996 vid Uppsala universitet
Docent i finansrätt 1998 vid Uppsala universitet
Professor i finansrätt vid Uppsala universitet 2005-2007

Offentliga uppdrag

Expert i SINK-utredningen 2001-2003
Expert i Företagsskatteutredningen 2004-2005
Sakkunnig i Företagsskattekommittén 2011-2014
Ledamot i Skatteutvalget (Norge) 2013-2014
Särskild utredare, Revisorer och revision - nya EU-regler 2014-2015
Vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV 2012-2018
Styrelseledamot i Finansinspektionen 2014-2015
Ordförande i Polismyndighetens etiska råd 2012-

Andra uppdrag

Ersättare i Revisorsnämndens tillsynsnämnd 2009-2014
Huvudman för Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond 2012-2015
Ledamot av SwedSecs disciplinnämnd 2019-, vice ordförande 2022-
Ordförande i fakultetsstyrelsen vid juridiska fakulteten, Tromsø universitet 2022-
Uppdrag som opponent och medlem i betygsnämnden vid ett flertal disputationer på skatteområdet.

Författarskap m.m.

Skrifter i skatterätt, särskilt företagsbeskattning och EU-skatterätt, bl.a. Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (doktorsavhandling 1996), Fusionsdirektivet (2005), EU-skatterätt (3 uppl. 2011), samt ett flertal uppsatser i tidskrifter och samlingsverk.

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Kristina Ståhl HFD
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2022-10-31