Leif Gäverth

Född 1958
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2015

Juris kandidatexamen 1984 vid Uppsala universitet
Juris licentiatexamen 1994 vid Uppsala universitet
Juris doktorsexamen 1999 vid Uppsala universitet
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1993
Chef för Rättsenheten vid Skattemyndigheten i Västmanlands län 1993-1997
Chef för Företagsbeskattningsenheten vid Riksskatteverket 1997-2000
Chef för Rättsenhet 2 vid Riksskatteverket 2000-2002
Kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm 2002-2006
Lagman i Länsrätten i Västmanlands län 2006-2010
Lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala 2010-2015

Offentliga uppdrag

Sekreterare i Utredningen angående överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ 1993
Biträtt Justitiekanslern i utredning av Läkemedelsverket 1994
Expert i Utredningen om översyn av elektronisk kommunikation 2005-2006
Särskild utredare i Skatteincitamentsutredningen 2008-2009
Ersättare för ordföranden i Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala avseende etikprövning av medicinsk forskning 2004-2013
Ledamot i Skatterättsnämnden 2005-2015

Andra uppdrag

Högskolelektor och kursansvarig i finansrätt vid Uppsala Universitet 1990-1992.
Kursansvarig och lärare vid Domstolsakademin 2004-

Författarskap m.m.

Skrifter i skatterätt. ”Borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag” (licentiatavhandling 1994), ”Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. En skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag” (doktorsavhandling 1999) samt ett flertal uppsatser i Skattenytt och Svensk Skattetidning och i olika samlingsverk.

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Leif Gäverth
Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-09-10