Linda Haggren

Född 1966
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2021

Juris kandidatexamen 1992 vid Stockholms universitet
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Stockholms län 1993-1995
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 2000-2001
Regeringsrättssekreterare vid Regeringsrätten 2002-2005
Rättssakkunnig i Finansdepartementet 2005-2008
Kansliråd i Finansdepartementet 2008-2012
Departementsråd i Finansdepartementet 2013-2014
Finansråd och avdelningschef för Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2014-2021

Offentliga uppdrag

Expert i Lotteriutredningen 2005-2006
Expert i Tonnageskatteutredningen 2005-2006
Expert i Föreningslagsutredningen 2008-2010
Sakkunnig i Företagsskattekommittén 2011-2014
Expert i Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2014-2021
Ledamot i styrelsen för Riksgäldskontoret 2022-
Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret 2022-
Ordförande i kommittén Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, 2022–
Ledamot i Partibidragsnämnden, 2023-
Ledamot i nämnden för Valmyndigheten, 2023-

Andra uppdrag

Sveriges delegat i Committee on Fiscal Affairs, OECD, 2014-2021
Sveriges delegat i OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS 2015-2021
Medlem i byrån för Committee on Fiscal Affairs, OECD, 2019-2021
Medlem i styrgruppen för OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS 2019-2021
Ledamot i Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 2015-2023

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Linda Haggren
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2023-06-21