Magnus Medin

Född 1967
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2022

Juris kandidatexamen 1992 vid Lunds universitet
Notarietjänstgöring vid Simrishamns tingsrätt 1992-1994
Assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1998
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1998-2000
Kansliråd i Justitiedepartementet 2000-2003
Ämnesråd i Justitiedepartementet 2003-2008
Ämnesråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet 2006-2008
Departementsråd i Justitiedepartementet 2008-2012
Rättschef i Justitiedepartementet 2012-2022

Offentliga uppdrag

Sakkunnig i statliga utredningar (Utredningen om nya regler om godtrosförvärv, Konsumentpolitiska kommittén 2000 och Fondkommissionsutredningen)

Andra uppdrag

Ordförande i Föreningen för lagstiftningslära

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Magnus Medin
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2022-02-21