Mahmut Baran

Född 1959
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2014

Ekonomexamen 1988 vid Stockholms universitet
Juris kandidatexamen 2001 vid Stockholms universitet
Skatteförvaltningen, bl.a. som expert vid rättsavdelningen, 1988-2001
Biträdande jurist och advokat vid Linklaters Advokatbyrå AB 2001-2006
Advokat och delägare vid Bird & Bird Advokat KB 2006-2014

Offentliga uppdrag

Expert i Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål 2013-2014

Författarskap m.m.

Medförfattare till juridisk litteratur rörande skattelagstiftningen
Artiklar i tidskrifter på skatterättens område

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Mahmut Baran
Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-09-10